हाम्रो टिम

सल्हाकार

लक्ष्मी प्रसाद चौलागाई (शैलेन्द्र)

अध्यक्ष : गणेश आचार्य

सम्पादक : राजेश खड्का

सह-सम्पादक: प्रेम प्रकाश चौलागाई

 रिपोर्टसहरु

अम्बिका पौडेल आचार्य

मोहन राज पाण्डे

शैलेन्द्र आचार्य

नमराज आचार्य